Екологичната политика на Mitsubishi Electric „Визия за околната среда 2021“

 

Политиките, технологиите и дейностите на Mitsubishi Electric, подпомагат създаването на едно по – зелено утре.

Гледайки напред към своя 100-годишен юбилей през 2021 година, Mitsubishi Electric се стреми да се превърне в глобална, водеща зелена компания. Насърчава устойчивото развитие и се ангажира с опазването и възстановяването на глобалната околна среда чрез своите технологии, бизнес дейности и чрез действията на своите служители.

В своята „Визия за околната среда 2021“ Mitsubishi Electric:

  1. Ще работи за създаване и популяризиране на иновативни енергоспестяващи продукти.
  2. Ще се стреми да се намалят емисиите на CO2 от производството на продукти с 30% в цялата Mitsubishi Electric група, като предпоставка за устойчив растеж.
  3. Ще намали емисиите на CO2 от производството на електроенергия и ще допринесе за това чрез предоставяне на енергийната промишленост на продукти и системи, които не отделят CO2, включително слънчева енергия и ядрени енергийни системи.

119721272.jpg

За да подпомогне създаването на общество, което ще рециклира повече, Mitsubishi Electric ще разработва устойчиви цикли на ресурсите чрез намаляване на продукцията на отпадъци, повторна употреба на ресурсите и рециклирането им, за да им се даде нов живот.

Компанията се стреми към нула изходни отпадъци от производствените процеси.

За да се гарантира хармонията с природата и да се култивира по-голяма информираност на околната среда, Mitsubishi Electric ще се стреми да уважава биоразнообразието в своята дейност и ще се включи в  природозащитни дейности за възстановяване на засегнати горски среди.

 

3dIseeSensor.png

 

3dIsee.png

Mitsubishi Electric  разработва технологии за балансиране на комфортa и екологията, постигащи по-голяма ефективност.

Пример за такава технология e „3D i-see sensor”. Компанията използва сензор, който триизмерно сканира 752 различни точки в едно помещение  и по този начин съставя постоянна картина на стаята, която ще се климатизира. Чрез термография сензорът улавя и човешкото присъствие. Интелигентната технология предоставя възможността за локално регулиране на въздуха спрямо местоположението на хората в помещението.

Засичане на присъствие в помещението с цел енергоспестяване

Сензорът разпознава присъствието на хора в помещението. Когато стаята е празна, климатикът автоматично преминава в икономичен режим. 3D i-see сензорът засича човешкото отсъствие и енергийната консумация се намалява автоматично.

 

 

Advertisements